Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně:

   Zajišťuje specifickou prevenci projevů rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajský úřadem. Jeho snahou je především rozvoj regionu v oblasti primární prevence a neustálé rozšiřování možností redukce projevů rizikového chování.

 

   Zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence:

  • organizuje pravidelné porady školních metodiků prevence, jejichž součástí mohou být i nejrůznější semináře a workshopy, 
  • dle potřeby poskytuje individuální odborné konzultace zaměřené na oblast prevence rizikového chování, řešení aktuálních problémů, tvorbu a realizaci minimálních preventivních programů apod.,
  • zajišťuje předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o nových metodách a formách specifické primární prevence,
  • pravidelně aktualizuje kontakty na školní metodiky prevence ve své územní působnosti.

 

   Na žádost ředitelství školy:

  • pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování ve škole,
  • připravuje a realizuje besedy, přednášky a workshopy pro žáky a studenty na nejrůznější témata z oblasti prevence rizikového chování,
  • pracuje s třídními kolektivy ve vztahu k problematice a projevům rizikového chování (všeobecná, selektivní i indikovaná specifická primární prevence),
  • poskytuje metodickou pomoc a podporu zainteresovaným pedagogům.

 

   Udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, kteří se v kraji angažují v oblasti prevence rizikového chování, zajišťuje aktuální přehled o externích poskytovatelích primární prevence ve školách a kvalitě jejich programů.