Informace z oblasti prevence rizikového chování jsou členěny do následujících kategorií: 

   činnosti metodika prevence

   aktuální nabídka programů 

   kontakty - metodik prevence